INFO

Introductie

Arwen Jonker maakt digitale foto’s en video’s, met robotica maar ook met schilder- en borduurtechnieken. Gefascineerd door techniek maar wil toch zo spontaan en intuïtief kunnen werken zoals een schilder dat doet op zijn doek. Het werk draait rond intimiteit en afstand, techniek en menselijkheid, natuur en hyperrealiteit.
Arwen Jonker is geboren in Harlingen. Zei op haar 27e haar baan op om te gaan schilderen. Bezocht de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Na 7 jaar gestopt en een ICT-carrière begonnen. Inmiddels alweer 7 jaar actief als kunstenaar.

Introduction

iARWYNN is the company of Arwen Jonker. She makes digital paintings and videos and works with robotics. Fascinated by working with technology, but wants to work as spontaneously and intuitively as a painter can on his canvas. The work evolves around intimacy and distance, technology and humanity, nature and hyper reality.
Arwen Jonker was born in Harlingen, the Netherlands. Gave up her career and started painting at 27. Attended the Gerrit Rietveld Academy. After 7 years she quit and started an IT career. She is again working as an artist for 7 years now.

Interview

Welke kunst vindt jij zelf het beste?
Ik heb het diepste respect voor de werken van Mark Rothko.

Wie zijn jouw voorbeelden?
Ik houd het meest van kunstenaars, die totaal, maar dan ook volledig, hun eigen gang gaan. Klashorst, Marte Röling, Aatje Veldhoen, Koons of Damien Hirst. Ik houd het meeste van een bepaalde houding bij een kunstenaar. Gek genoeg valt dat niet altijd samen met waardering voor hun werk. Ik houd van kunstenaars die náást de kunstwereld staan en niet geregeerd worden door die kunstwereld.

Neem je dan ook wat van hun over?
Ik kijk wel eens bij Damien Hirst. Ik heb een boek gelezen waarin 33 kunstenaars over hun werk vertellen en hij was de enige die in heldere, klare, voor iedereen begrijpelijke woorden vertelde waarom hij weer gewoon zelf voor het doek stond, zonder assistenten, waarom hij zelf weer de kwasten ter hand genomen had. Het hele boek stond vol wazige, intellectuelerige praatjes, maar hij vertelde gewoon waar hij mee bezig was. Hij heeft daarmee mijn sympathie gewonnen. Hij gaat door voor een persoonlijkheid die in de kunstwereld niet te hanteren is. Ik las een omschrijving als: ‘het is alsof god een enorm beeldend talent voor de grap in een hooligan heeft gestopt.’ Maar voor mij kan hij niet meer kapot.
Hij heeft ook zijn hele carrière andere kunstenaars geholpen. Hij is altijd ook als curator werkzaam geweest. Nog steeds staan op zijn website vooral werken van andere kunstenaars te koop. Overigens een geweldige website, damienhirst.com en een webshop Other Criteria
Als ik het even niet meer weet met mijn bedrijf, mijn websites, mijn eigen of mijn handelsnamen, dan kijk ik altijd even bij Damien. Even kijken hoe hij dat soort dingen allemaal doet.

Which art do you think is best?
I have the deepest respect for Mark Rothko’s works.

Who are your examples?
I love artists the most, who go their own way, totally and completely. Klashorst, Marte Röling, Aatje Veldhoen, Koons or Damien Hirst.
I like a certain attitude with an artist the most. Strangely enough, that does not always coincide with appreciation for their work. I like artists who stand next to the art world but are not governed by that art world.

Do you also copy their ways?
I sometimes look at Damien Hirst. I have read a book in which 33 artists talk about their work and he was the only one who told in clear, simple words why he was just standing in front of the canvas again, painting, without assistants, why he himself took up the brushes again. The entire book was full of hazy, intellectual talks, but he simply told what he was doing.
He won my sympathy with that. He is a personality that is not easily liked in the art world. I read a description like, “It’s like God put a huge visual talent in a hooligan for a joke.” But for me he is the best.
He has also helped other artists throughout his career. He has always worked as a curator too. On his website he still mainly sells works by other artists. he has a great website, damienhirst.com and a webshop Other Criteria
If I have doubts what to do with my company, my websites, my own or my trade names, then I always check Damien. Let’s see how he does things like that.

Vooraf

1963 Geboren in Harlingen
1991 – 1998 Student Gerrit Rietveld Academie en werkend als beeldend kunstenaar


1998 – 2014 ICT carrière
2012 – 2015 Domweg Design – experimentele websites
Website buurtambassade.nl, website DJ donferdinand.com met music feature

2014 -2015 vlechten/haar design op festivals – Festival Stylist

2014 | 2015 AW collectie mutsen iARWYNN

2016 Jaar van de platforms
Locals Of Amsterdam – maak je eigen tourist event
ZenBnB – voor AirBnB hosts
Buy Art Amsterdam – online art gallery met eigen shops per kunstenaar
De platforms zijn niet actief geworden.

2015 beeldend kunstenaar

iARWYNN bedrijf

iARWYNN is het eenmans/zzp bedrijf van Arwen Jonker. (KvK nr: 56318774)

Before

1963 Born in Harlingen, the Netherlands
1991 – 1998 Art student at Gerrit Rietveld Academy and worked as a visual artist
1998 – 2014 Engaged in an IT career
2012 – 2015 Founded a webdesign company Domweg Design
2014 – 2015 Founded a hair design company Festival Stylist
2016 – Locals Of Amsterdam platform – invent your own tourist event
2015 visual artist

iARWYNN company

iARWYNN is the company of Arwen Jonker. (Chambre of commerce NL, Amsterdam: 56318774)