Nude Digitale #0

44,95108,00 incl. BTW/vat

Digital Painting, gemaakt in 2015. Beperkte oplage van 100, onafhankelijk van formaat of uitvoering.

Clear
SKU: N/A Category:

Description

Nude Digitale #0

Digital Painting, gemaakt in 2015. Beperkte oplage van 100, onafhankelijk van formaat of uitvoering.
Ik heb de serie Nudes Digitale gemaakt in een tijd dat ik er mee worstelde dat ik – zoals dat heet – “onveilig gehecht” ben. Afstandelijk en nooit helemaal serieus over sex, over die intimiteit die verdieping had moeten geven aan je relaties met anderen, je liefdesrelaties om precies te zijn.
Over dit werk ben ik lang in tweestrijd geweest. Enerzijds herken ik gevoelsmatig, intuïtief, dat dit misschien wel één van mijn beste werken is, anderzijds de angst om niet begrepen te worden of mijzelf zelfs belachelijk te maken. Naar schatting is 30 tot 40% van de bevolking onveilig gehecht. En ik ben er van overtuigd dat kunst er is om anderen te troosten. Wat voor mij kalmerend is om in diepste nood uit te drukken, kan mogelijk een snaar raken bij iedereen die zich ooit ook zo voelde. Dit werk is zo gemakkelijk verkeerd te begrijpen, als een goedkope provocatie, narcisme of aandachttrekkerij. Ik publiceer het nu omdat ik besef dat een goeie kunstenaar schaamteloos moet zijn en zich nooit mag inlaten met zelfcensuur. Je draait als kunstenaar niet alleen leuke pastelkleurige mooie pilletjes, maar ook die harde, zwarte pillen die als een kogel op je maag liggen. Je moet ook het achterste van je tong kunnen laten zien, daar waar verrekte weinig licht komt.
En er is nog één ding waarom je een kunstwerk niet verborgen mág houden: jouw kunstwerken zijn niet van jou. Het zijn boodschappen aan de mensheid, die bij jou afgeleverd zijn.

Afdruk
Professionele LightJet afdruk op hoogwaardig Kodak Pro Endura fotopapier.

Nude Digitale #0

Digital painting, made in 2015. Limited edition of 100, regardless of size or finishing.
I made the Nudes Digital series at a time when I struggled with being – as it is called – “insecurely attached”. Distant and never entirely serious about sex, about the intimacy that should have given depth to your relationships with others, your love relationships to be precise. I have been in conflict over this work for a long time. On the one hand I recognize intuitively, that this is perhaps one of my best works, on the other the fear of not being understood or even ridiculing myself.
An estimated 30 to 40% of the population is insecurely attached. And I am convinced that art is there to comfort others. What is calming to me in expressing the deepest need can possibly strike a chord with anyone who has ever felt that way. This work is so easily misunderstood as a cheap provocation, narcissism or as an attention grabber. I now publish it because I realize that a good artist must be shameless and never engage in self-censorship. As an artist, you not only create nice pastel-colored pills, but also those hard, black pills that lie on your stomach like a bullet. You also have to be able to show the rear of your tongue, where there is almost no light.
And there is one more reason why you should not hide an artwork: your artworks are not yours. They are messages to humanity that have been delivered to you.

Print
Lightjet print on high quality photo paper Kodak Pro Endura.

Additional information

Dimensions N/A